Stimulerende bijeenkomsten met een inventieve Procesbegeleider

Interactie met een groep

Je bent een voorzitter, manager, leidinggevende, adviseur of directeur en je wilt interactie met een groep mensen.Met collega’s, medewerkers, (potentiële) interne/externe klanten of bijvoorbeeld inwoners.

Je denkt aan een (inter)actieve bijeenkomst om het onderwerp met elkaar beet te pakken. Je hebt hierbij een duidelijk doel voor ogen en bent op zoek naar een constructieve en verfrissende manier om dit zo effectief mogelijk vorm te geven.

Soepel proces

Een effectieve interactie met een groep mensen heeft een krachtige inhoud en een slim proces. Tijdens een bijeenkomst is er op vele lagen een groepsdynamiek gaande. Het vraagt voorbereiding, regie en bijsturing om deze dynamiek in goede banen te leiden. Zodat je doel van de bijeenkomst wordt behaald en de betrokkenen het als zinvol en stimulerend ervaren.

Het is prettig om deze proces rol duidelijk te scheiden de van inhoudelijke rol. Voor jezelf als organisator, maar ook vooral voor de deelnemers.

Snel en leuk

Met creatieve en kleurrijke werkvormen snelle interactie creëren en mensen in beweging zetten. Heel geschikt voor een netwerksessie, korte brainstorm of bijeenkomsten in groter verband waar enthousiasme gewenst is.

Effectief en Resultaatgericht

Slimme werkvormen gericht op het trechteren van inhoud tot een gedragen resultaat. Gericht op het constructief en actief betrekken van de deelnemers. Geschikt voor project-startups, evaluatiesessies en ter afwisseling van vergaderingen.

Verbredend en Informatief

Met behulp van toegespitste ondervragingsvormen snel en doelgericht de mening van een breder publiek in kaart brengen. Geschikt voor tevredenheidspeilingen en input ter voorbereiding van verdiepende gesprekken / interviews.

Verdiepend en Verbindend

Vertrouwelijke groepssessies gericht op drijfveren en motivatie; mensen in gesprek verbinden en gemeenschappelijke punten zichtbaar maken. Geschikt voor kennismaking, verdieping n.a.v. onderzoeksresultaten en sentiment-peiling.

Waarom een facilitator?

– Werken op een andere manier geeft een andere kijk

– Om zorg voor een strak proces uit handen te kunnen geven

– En zo de eigen handen vrij te hebben voor een krachtige inhoud

– Een facilitator brengt onafhankelijk overzicht, verbinding, concretisering en actie

Wat levert het op?

– Volledige aandacht en focus op de inhoud

– Rust en overzicht in het proces

– Maximale benutting van ieders tijd, aandacht en inzet

– Een stimulerende en verrassende aanpak voor alle betrokkenen

In welke fasen kan een facilitator ondersteunen?

 

Voorbereiding

In een intake gesprek komen zaken als doel, doelgroep, beschikbare middelen, setting, sfeer en voorkeursvormen aan bod. Je ontvangt naar aanleiding van dit gesprek een programma als voorstel met advies over de uitvoering.

Procesbegeleiding

De facilitator voert het programma uit. Hij of zij verzorgt de voorbereidende werkzaamheden, voert regie op het programma, begeleidt het gesprek en stuurt bij indien nodig. Dat alles in nauwe afstemming met de inhoudelijk professional.

Analyse resultaten

Een groepsinteractie levert informatie en veelal actiepunten op. De facilitator vat de resultaten voor u samen in een bijzonder concreet en handzaam document dat u snel na de bijeenkomst ontvangt. De resultaten worden in een persoonlijk gesprek toegelicht.

Wil je meer informatie of kennismaken?